dima
  • auform

    Busca solucions per a l'empresa. S'ha treballat una imatge directa i clara. L'empresa té dos branques: optimització i formació que gràficament es diferencien amb el color.

    amb col·laboració
    Köök: Estratègies de comunicació de marca