dima
  • köök

    Estratègies de comunicació de marca. Té una imatge neta que la fa pròxima i entenedora amb un punt sofisticat, donat per la tinta plata.

    amb col·laboració
    Köök: Estratègies de comunicació de marca